Zombie for Sale

Zombie for Sale ภาพยนตร์ซอมบี้ ที่ซอมบี้จะไม่น่ากลัวอีกต่อไป

ความสำเร็จของ Train to Busan ทำให้เกิดหนังซอมบี้ของเกาหลีใต้ขึ้นมาอีกหลายเรื่อง และ Zombie for Sale ก็เป็นอีกเรื่องครับ ที่แม้มีฉากฝูงซอมบี้อาละวาด แต

Read More